Timpanoplastide Yeni Bir Gref Şekli

Cura O., Günhan Ö., Ege Y.

Günümüzde, timpanoplastide timpanal homogrefin kullanımının üstünlükleri kabul edilmiştir. Ancak, bu uygulamanın üstünlüklerine rağmen gösterdiği birçok güç sorunlar, timpanal homogrefin yerini alabilecek bir usulü düşünmeye yöneltmiştir. Bu amaçla bazı yazarlar, modellenerek kurutulmuş ve özel solüsyonlarda hazırlanmış temporal fasiya otogrefi veya peritoneal homogref uygulama hazırlığı içinde olan kliniğimizde, bir geçiş dönemini oluşturan bu teknikler ilginç görülmüş ve kliniğimizde kalıplarla özel modeller hazırlanarak yapılan bazı vak’a ameliyatları sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 86-93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale