Bir Auricula Rhabdomyosarcomu Vak’ası

Cingi E., Birhekimoğlu E.

Rhabdomyosarcom auriculada çok nadir görülen bir tümördür. Bu tebliğ de auriculada bir rhabdomyosarcom vak’ası takdim edilip, bu tip tümörler gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 94-98

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale