Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Uzun Styloid Proçes ve Stylalji (Girişim Yapılan 3 Vak’a Münasebetiyle)
 

Uzun Styloid Proçes ve Stylalji (Girişim Yapılan 3 Vak’a Münasebetiyle)

Cura O., Günhan Ö., Üstün E., Kuza A.

Yazarlar nadir olan stylaljik sandromu, kliniklerinde kesin tanısı konan 5 vak’a nedeniyle inceleyerek, bunlardan cerrahi girişim yapılan 3 vak’ayı takdim etmişlerdir. Cerrahi girişimin kolay olmasına rağmen tanısında güçlük çekilen bu sendromu ayrıntılarıyla incelenmişlerdir.

The Elongated Styloid Process And Stylalgie

Cura O., Günhan Ö., Üstün E., Kuza A.

The authors have examined the styllgic syndrome because of the 5 cases diagnosed at their clinic. They reported 2 cases Which they had operated. The operation is simple, however the diagnosis is difficult; so they had examined the syndrome Widely.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 111-120

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale