Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asit (C Vitamini) Miktarlarının Biokimyasal ve Histoşimik Olarak Aranması
 

Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asit (C Vitamini) Miktarlarının Biokimyasal ve Histoşimik Olarak Aranması

Şenocak F., Kaya S., Öz F., Araz A., Bodur H., Gökyiğit Z.

Tonsil ve adenoid dokusunda biokimyasal ve histoşimik olarak C Vit. Aranmasına değinen bir araştırma yapılmadığından bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla kliniğmizde tonsillektomi ve adenoidektombye tabi tutulmuş 10-4 yaşları arasında 50 çocuğun tonsil ve 46 adenoidinde Tietz metodu ile ve serumlarında, Lillie’nin tarif ettiği üzere de histoşimik olarak C Vitamini tayinleri ve tespitleri yapılmıştır. Tonsillitis vakalarındaki askorbik asit miktarlarının normallere göre fazla olacağı, bu vakalar da tonsilerdeki lökositer infiltrasyonun çok olacağı var sayımından ve histoşimik olarak gösterilmesi ile saptanmıştır. Kandaki ve bu dokulardaki C. Vitaminin miktarlarını paralelite gösterdiği bio-istatiksel olarak ispatlanmış ve ilginç bir bulgu olarak adenoid dokusunda tonsile göre daha fazla C. Vitamini miktarı bulunmuştur. Histoşimik olarak askorbik asit taneciklerinin tonsil ve adenoid dokusunda lenf foliküllerinde, folikül dışındaki lenfosit, bazı stroma stoplazmasında toplandığı görülmüştür. Bunun kadar ilginç olarak imünosit stpolazmasında ve lenf folikülleri merkezindeki fagosit stoplazmasında da nisbeten yoğun olarak bulunduğu bildirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 121-130

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale