Beş Vaka Münasebetiyle Ameloblastoma

Cingi E., Muhtar H.

Üçü mandibulada ikisi maksillada lokalize beş ameloblastoma vak’ası taktim edildi. Klinik ve histopatolojik yönden incelendi tedavi şekillerinden bahsedildi.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 131-136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale