Bir Ewing Sakomu Va’kası

Esmer N., Cingi E., Gür H.

Ewing sarkomu, kemiğin primitif, malign bir tümördür. Bu tümörler, Ewing tarafından tarif edildiği için, Ewing sarkomu denilmektedir. Bu yazıda bir Ewing sarkomlu vak’a takdim edilip, ilgili literatür gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 137-141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale