Malign Malenoma

Sözen N., Kaleli Ç.

Kliniğimizde izlemiğimiz 3 malign melanoma vakasını takdim ettik ve bu vesile ile literatürü gözden geçirdik. Vakaların birinde intrakranyal metastaz mevcuttu. Her üç vakada da cerrahi müdahale yaptık. Diğer iki hastada da pulmoner metastaz ortaya açıktı. Kemoterapötik ajanlar yaptık. Diğer iki hastada da pulmoner metastaz ortaya çıktı. Kemoterapötik ajanlar veya radyoterapi yahut bunların kombinasyonunu uyguladık kontrol muayenelerinde, hariç vakada da düzelme saptadık.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 147-158

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale