Burun Tüberkülozu

Altuğ H., Sözen N., Oran Y.

Bu makalede lupus ve lüseröz tipte endonazal tüberküloz lezyonları bulunan 2 vak’a nedeniyle çok kısa olarak çeşitli şekilleri ile burun tüberkülozu görüldü. Bilindiği gibi antitüberkülö ilaçlar nedeniyle bu hastalık çok nadirdir. Fakat yinede bazı vak’aların görülebileceği unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1976, 212-216

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale