Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Baş-Boyun Cerrahisinde Mikrodisseksiyonun Önemi (yeni bir enstrümantasyon takdimi)
 

Baş-Boyun Cerrahisinde Mikrodisseksiyonun Önemi (yeni bir enstrümantasyon takdimi)

Cura O., Günhan Ö., Yavuzer A.

Yazarlar, temporal ve endolarengeal mikroşirürji dışındaki başboyun cerrahisinde fonksiyonel amaçlara daha yetkin bir şekilde eğilebilmek için mikrodissektionun önemini belirtmişlerdir. Özellikle parciel larenjektomililerde, parotis ve tiroid ameliyatlarında, intra-arteriel kemoterapide bu uygulamanın önemine değinmişler ve son bir yıl içinde kliniklerinde uyguladıkları 38 vakanın sonuçlarını vermişlerdir. Mevcut uygulamada timpanoplasti aletlerini bu işlemler için yetersiz olduğu görülerek, bir enstrümantasyon tasarlanmış ve bazı deneme çalışmalarından sonra çizilen teknik resimler, Fransız BAG firmasına inceletilmiş ve Firma tarafından uygun görülerek imal edilen bu aletler takdim edilmiştir.

The importance of microdisection on head neckt surgery. (Presantation of the instrumentatinon)

Cura O., Günhan Ö., Yavuzer A.

The authors have showen the importance of microdisection in head and neck sugery for functional uses except temporal and endolaryngeal microsurgery. They showed the importance of this technique especially in partial laryngiectomy, intra-arterial chemotherapy, thyroid and parotid surgery. They have given the resuts of 38 cases seen during the last year their clinic. The tympanoplasty instruments are not enough for this procedure. Because of this, an instrumentation has been planned and commercialised by the French BAG Company.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 254-265

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale