Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Larenks Kanserlerinde Preliminer Trakeotomi Sorumluluğu
 

Larenks Kanserlerinde Preliminer Trakeotomi Sorumluluğu

Şenocak F., Öz F., Yağız C.

Larenks kanserleride preliminer trakeotominin, stromada residivlere sebep olacağı bir çok çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bakımdan preliminer trakeotomi yapılmaması bildirilmiş ve yapılırsa lokal anestezi altında yapılması tavsiye edilmiştir. Bunun objektif olarak saptanması için yapılan çalışmada kliniğmizde larenpektomiye tabi tutulan hastalarda trakeotomi esnasında ve trakeotomisi larenjektomiden evvel yapılanlarda gerek bu bölgedeki trakea mukusundan ve gerekse subglotik bölgeden alınan mukusta Papa-Nikolo metodu ile habis hücre aranması yapılmıştır. Araştırılan materyalde daima habis hücre meya şüpheli hücreye rastlanılmış olması sebebi ile yukarıda bildirilen hipotezin objektif bir bulgu olduğu saptanmış, trakeotominin mümkün oldukça larenjektomi esnasında ve imkanların elverdiği şartlar altında lokal anestezi ile yapılması fikri kliniğimizde kaide olarak kabul edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 266-269

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale