Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1995 » Kekeme Ve İşitme Kayıplı Bireylerde Sosyal Uyumun Normaller İle Karşılaştırılması
 

Kekeme Ve İşitme Kayıplı Bireylerde Sosyal Uyumun Normaller İle Karşılaştırılması

Özkan S., Karababa A.

Bu amaçla, 14-28 yaş gruplarında 39 kekeme, 43 işitm_ kayıplı ve 41 normalolmak üzere toplam 123 kişiye "Hacettepe Kişilik Envanteri" (H.K.E.) "Sosyal Uyum Ölçegi" uygulanmıştır (1). Bulgularımızda, "Sosyal Uyum" düzeyinin kekeme Ve işitme kayıplı gruplarda normallere göre daha düşük oldugu görülmüş olup kendi aralarındaki karşılaştırmada anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyeti n işitme kayıplılarda kekeme ve normallere göre "Sosyal Uyum" düzeyinde daha etkili oldugu bulunmuş iken, yaşın kekemelerde "Sosyal Uyum"u etkilemediği bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 603-606

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale