Dudak Kanserleri

Dumanlı E., Haliloğlu T., Beysel Ş., Eker L.

1987-1995 yılları arasında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi KBB Kliniğinde tedavileri yapılan 1 'i üst dudak,2 ı 'i alt dudak kanserIi 22 olgu inceleruniştir.Dudak rekonstrüksiyonunda Barnard plastiği, Abbe EstIander flepleri ve wedge rezeksiyon kullanılmıştır. Bütün vakalara tek taraflı veya iki taraflı tip 3 modifıye radikal boyun disseksiyonu yapılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1133-1136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale