Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Fonksiyonel Orta Kulak Mikrocerrahisinde Tissucol’un Yeri (46 vaka üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma)
 

Fonksiyonel Orta Kulak Mikrocerrahisinde Tissucol’un Yeri (46 vaka üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma)

Cura O., Günhan Ö., Ege Y., Yılmaz A.

Araştırmamız, yurtdışından tissucol’ü getirmeyi başarabilen 23 hasta üzerinde yapılmış ve olanak oranında benzer patoloji içeren ikinci 23 ayrı vaka grubunda aynı tekniklerle girişim yapılarak tonal odyometrik incelemeler sonucu elde edilen işitme kazançları karşılaştırılmıştır. Tissucol’ün özellikle kemikçik montajı gerektiren tip II ve tip III timpanoplastilerde elastik ve stabil montaj sağlanmasına olanak sağladığını, myringoplastilerde grefin elverişli bir yapışıklığını gerçekleştirerek kaymasını engellemesi, EPM+timpanoplastilerde dış kulak yolu rekonstrüksiyonunda kullanılan otogref kemik kartilajın stabil fiksasyonunu sağlayarak arka üst duvar çökmesini engelediği gözlenmiştir. Tissucol uygulanan özellikle tip II timpanoplastilerde karşılaştırma grubuna oranla ortalama 15 dB’den fazla kazanç sağladığı görülmüştür. Ancak bu maddenin ülkemizde bulunmaması, fiyatının pahalı olması, sağlanmasında karşılaşılan güçlükler ve hazırlanmasındaki teknik sorunlar nedeniyle ülkemizde bu aşamada rutin olarak kullanımının zor olacağı kanısına varılmıştır.

Tissucol in Functional Middle Ear Surgery (A Comparative Study of 46 Cases)

Cura O., Günhan Ö., Ege Y., Yılmaz A.

Our research was made on 23 patients who were able to obtain Tissucol from foreign countries and surgery in the same technique was applied to another group of 23 patients who approximately and the same pathology. Pure tonal audiometric tests were made to compare the gain in their hearig. It was observed that Tisscola made possible teh montage to be stable and elastic especially in type II and III tympanoplasties which needed the ossicules to be mounted. It was also used in myringoplasties in applying the graft without sliding. Tissucol was useful in stable fixation of autograft bone cartilage which was used in reconstruction of canalis acousticus externus in EPM+Tympanoplasties in order to prevent the depression of posterior superior wall. In type II tympanoplasties where Tissucol was applied there was a gain of 15 dB in hearing when compared to the controlle group. This research led to the conclusion that Tussucol was hard to be used in routine because it cant’t be found in our country, it is expensive and there are many difficulties in obtaining and there are many difficulties in obtaining and preparing the substance.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/218-221

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale