Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Posterolateral Boyun Diseksiyonu
 

Posterolateral Boyun Diseksiyonu

Başarer N., Kıyak E., Uluğ T., Hafız G., Kılıç H., Aslan İ.

Amaç: Posterolateral boyun diseksiyonu, post­auriküler ve suboksipital lenf nodları tutulmuşsa ya da tutulma olasılığı yüksekse, baş­boyun malignitelerinin tedavisinde uygula­nabilir bir yöntemdir. Hastalar ve Yöntemler: Primer lezyonları la­renks (n=2), nazofarenks (n=2), parotis (n=2), hipofarenks (n=1) ve sayvan (n=1) olan dokuz hastaya posterolateral boyun diseksiyonu uygulandı. Bir hastada tümör orijini belirlene­medi. Histolojik tanılar skuamöz epitel hücreli karsinom (n=6), difteransiye olmayan karsinom (n=3) ve malign mezenkimal tümördü. (n=1) Bulgular: Beş hasta hastalıksız bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. iki hastada inoperabl boyun nüksü, bir hastada uzak metastaz, bir hastada ise lokal nüks gelişti. Sonuç: Bu, sınırlı retrospektif çalışma, posterola­teral boyun diseksiyonunun çok az fonksiyon kaybı ve kozmetik kusur ile gerçekleştirilebilir güvenilir ve etkin bir girişim olduğunu göstermiştir.

Posterolateral Neck Dissection

Başarer N., Kıyak E., Uluğ T., Hafız G., Kılıç H., Aslan İ.

Objectives: Posterolateral neck dissection may be an appropriate method of treating head and neck malignancies if the postauricular and suboccipital Iymph nodes are invaded or . have a grea:t chance to be invaded. Patients and Methods: We applied posterolateral neck dissection to nine patients (6 males, 3 females; age range 20-64 years), whose pr­mary lesions were in the larynx (n=2), nasopharynx (n=2), the parotid gland (n=2), hypopharynx (n=1), auricle (n=1). In one case" the origin of the tumor was not determined. Histologic diagnoses were squamous epi­thelial eel! carcinoma (n=6), undifterentiated carcinoma (n=3), and malignant mesenchymal tumor (n=1). Results: F1ve patients have been alive disease­free. Two patients developed inoperable neck recurrences, " one patient 'developed distant metastasis, and one patient had local recurrence. Conclusion: The results of this limited retrospective review suggest that posteralateral neck dissection is a safe and eftective procedure, with minimalloss of cosmesis and function.

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:11-16

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale