Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromunda Oto-Vestibüler Semptomlar
 

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromunda Oto-Vestibüler Semptomlar

Topuz B., Topuz O., Çubukçu S.

Amaç: Temporomandibular eklem disfonksiyon sendromunda (TMEDS), oto-vestibüler semptomların sıklığı ve disfonksiyonu n kas ya da eklem kaynaklı olmasıile oto-vestibüler semptomlar arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: ÇalışmayaTMEDS'li 42 hasta alındı. Hastaların tümü kulak burun boğaz hastalıkları yönünden negatif bulundu. Bulgular: En sık görülen oto-vestibüler semptom kulak ağrısı (n=32, %76.2) idi. Bunu sıklık sırasına göre tinnitus (n=7, %16.6), vertigo (n=5, %14.8) ve kulaklarda dolgunluk hissi (n=3, %6.7) takip ediyordu. Disfonksiyona göre hastalar kas veya eklem kaynaklı olarak iki gruba ayrıldığında semptomlar açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>O.O5). Sonuç: Kulak ağrısı, tinnitus, vertigo ve kulakla dolgunluk hissinin ayırıcı tanısı yapılırken TMEDS göz önünde bulundurulmalıdır.

Oto-Vestibular Symptoms in Patients Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome

Topuz B., Topuz O., Çubukçu S.

Objectives: To determine the prevalence of otovestibular symptoms in temporo-mandibular joint dysfunction syndrome (TMJDS) and to investigate whether there is a relationship between oto-vestibular symptoms and the origin of the dysfunction, that is muscle- or joint- related dysfunction. Patients and Methods: Forty-two patienis with TMJDS were included. All the patients underwent examination for otologic disorders and were found negative. Results: The most comman oto-vestibular symptom was esrache (n=32, 76.2%) followed by tinnitus (n=7, 16.6%), vertigo (n=5, 14.8%), and muffled ear (n=3, 6.7%). No significant dillerence was found between the muscle related dysfunction group cınd joint-related dysfunction group with respect to oto-vestibolar symptoms (p>O.O5). Conclusion: A diagnosis of TMJDS should be considered when confrontedwith patients presenting with earache, tinnitus, vertigo, and muffled ear.

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:17-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale