Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Effüzyonlu Otitis Mediada Grommet ile T-Ventilasyonel Tüplerinin Karşılaştırılması
 

Effüzyonlu Otitis Mediada Grommet ile T-Ventilasyonel Tüplerinin Karşılaştırılması

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Çetinkaya T., Gök Ü.

Amaç: Effüzyonlu otitis media (EOM) tedavisinde T ve grammet ventilasyon tüplerini uzun dönemde etkinlik ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Medikal tedaviyle düzelmeyen EOM'li 102 hastaya (48 kadın, 54 erkek; 188 kulak) T veya grommet ventilasyon tüpü takıldı. Zarı ileri derecede retrakte olup, tüpün uzun süre kalmasını istediğimiz kulaklarda ve ekonomik durumları nedeniyle ikinci kez tüp uygulanamayacak olgularda T-tüp (95 kulak), diğerlerinde grommet tüp (93 kulak) tercih edildi. Hastalar ortalama 2.9 yıl izlendi.Bulgular, otore, tüp lümeninin tıkanması, erken dönemde atılım, kalıcı perforasyon, timpanoskleraz, zarda atrofi ve kolesteatoma gelişimi açısından karşılaştırıldı. Bulgular: T-tüp takılan kulaklarda 12-48 aylarda (ort. 18.6 ay), grommet tüp takılanlarda ise.1-38 aylarda (ort. 9.5 ay) tüpün atıldığı görüldü. İki tüp arasında, erken dönemde atılım ve ilki bir yılda atılma açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05). Komplikasyonlar açısından T-tüp ile grommet tüp arasında önemli fark bulamadık. Sonuç: T-tüplerin geç atılmaları ve ikinci kez tüp takılmasına olan ihtiyacı azaltmaları nedeniyle bölgemiz şartlarında EOM tedavisinde tercih edilebileceği sonucuna vardık.

Comparison of the Grommet Tubes with T-Ventilation Tubes in Otitis Media with Effusion

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Çetinkaya T., Gök Ü.

Objectives: We compared the efficacy and long term use of T- and grommet ventilation tubes in the treatment of otitis media (OM) with effusion. Patients and Methods: Ventilation tube (T-tube or grommet) insertian was employed in 102 patients (48 females, 54 males; 188 ears) with effusive OM, who did not improve with med ical treatment. T-tubes were applied to patients (95 ears) with highly retracted tympanic membranes requiring long-term application,and to those who could not afford a second tube insertion, the remaining 93 ears being treated by grommet tubes. Mean follow-up was 2.9 years. The results were compared i with respect to otorrhea, obstruction of the tube lumen, early discharges, permanent perforation, tympanosclerasis, atrophy of the tympanic membrane and cholesteatoma. Results: Discharge of T- and grommet tu bes occurred within 12-48 months (mean 18.6 months) and 1-38 months (mean 9.5 months),respectively. Significant differences were seen between early period.discharges and discharges within the first year (p<0.05). Complication occurrence was similar. Conclusion: Given their prolonged insertian and reduced need for a second tube insertion, use of T-tubes in the treatment of OM with effusion appears to be preferable in dur region

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:20-23

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale