Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Wıstar Albino Sıçan Modelinde Klasik Vertikal İnsizyon Ve Flep Trakeotomisinin Trakeal Stenoz İle İlişkisi
 

Wıstar Albino Sıçan Modelinde Klasik Vertikal İnsizyon Ve Flep Trakeotomisinin Trakeal Stenoz İle İlişkisi

Tuğrul S., Hafız G., Erdamar B., Olgaç V.

Amaç: Bu çalışmada hayvan modelinde özellikle posttrakeotomi trakeal stenezun üzerinde durarak trakaatemi komplikasyonlarını incelemek amaçlandI. Çalışma planı ve Yöntemler: Otuz Wistar albino sıçan kontrol grubu, alttan pediküllü flep trakeotomi ve klasik vertikal trakeotomi gruplarışeklinde rastgele üç gruba ayrıldı. Hayvanlar yedinci günde dekanüle edildi. Histopatolojik inceleme, preparatlar hematoksilen-eosin ile hazırlandıktan sonra ışık mikroskopisi ile yapıldı. Anterior-posterior (AP) ve transvers (T) trakeal iç çaplar ve kesit alanları EGAS sayısallaştırıcı programı ile belirlendi ve sonuçlar Kruskal-Wallis one-way ANOV A testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: iki trakeotomi grubu arasında AP ve T çaplar ve kesit alanı arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Ancak, hem vertikal trakeotomi (t=2.21 , p

The Relationship of Classical Vertical Incision or Vertical Flap Tracheotomy with Tracheal Stenosis in Wistar Albino...

Tuğrul S., Hafız G., Erdamar B., Olgaç V.

Objectives: To investigate the complications of tracheotomy, emphasizing posttracheotomy tracheal stenesis in an animal model. Design and Methods: Thirty Wistar albino rats were randamly assigned to three groups: control, inferiorly based flap tracheotomy, and tradiıianal vertical tracheotomy. The animals were decannulated on the seventh day. Histopathological examination was performed under light microscopy after preparing the slides with hematoxylin-eosin. Anterior-posterior (AP) and transverse (T) inner diameters of the trachea and the cross-sectional areas were determined by EGAS digitization program and the results were compared using the KruskalWallis one-way ANOV A test. Results: The AP and T diameters and the crosssectional areas of the two tracheotomy groups did not differ significantly. However, compared with the control group, significant degrees of stenesis were observed in both vertical tracheotomy (t=2.21 , p
KBB Klinikleri C:1/S:2 Syf:77-80

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale