Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Horizontal Semisirküler Kanala Ait Paroksismal Pozisyonel Vertigonun Tedavisi
 

Horizontal Semisirküler Kanala Ait Paroksismal Pozisyonel Vertigonun Tedavisi

Katırcıoğlu S., Karatay C., Süoğlu Y., Erdamar B., Şirin M., Güven M.

Amaç: Horizontal semisirküler kanal kaynaklı paroksismal pozisyonel vertigoda (HK-PPV) tedavi seçeneklerininin etkinliğini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya HK-PPV'li 14 hasta alındı. Lempert'in tarif ettiği "barbekü" manevrası ilk tedavi seçeneği olarak uygulandı. Şikayeti devam eden hastalara aynıgün içerisinde Vannucchi'nin "zorunlu uzun sü-reli pozisyon verme" (ZUSPV) tedavisi uyguolandı, Hastaların altısında (%43), daha önce posterior semisirküler kanal paroksismal po-zisyonel vertigo tedavisi için Epley manevrası uygulanmıştı. Bulgular: Barbekü manevrası uygulanan hastaların %78'sinde başarı elde edildi. Barbekümanevrası ile tedavi edilemiyen üç hastaya ZUSPV uygulandı ve tam başarı sağlandı. Sonuç: Horizontal semisirküler kanal kaynaklı paroksismal pozisyonel vertigoda ilk tedavi seçeneği olarak barbekü manevrasını, sonuç alınamaması durumunda aynı gün içerisinde ZUSPV tedavisini öneriyoruz.

The Management Of Horizontal-Canal Paroxysmal Positional Vertigo

Katırcıoğlu S., Karatay C., Süoğlu Y., Erdamar B., Şirin M., Güven M.

Objectives: To evaluate the efficacy of different treatment methods reported in the literature for the horizontal canal paroxysmal positional vertigo (HC-PPV). Patients and Methods: Fourteen patients with HC-PPV were included. "Barbecue rotation," described by Lempert, was employed as the first line treatment. Patients with sustained complaints were treated on the same day using "forced prolonged position" (FPP) described by Vannucchi. The Epley maneuver was previousJy performed in six patients (43%) for the treatment of posterior canal paroxysmal positionaj vertigo. Results: Barbecue rotation was successful in %78 of patients.Those (n=3) who did not achieve relief following barbecue rotation became symptom free following FPP, yielding an overall success rate of 100%. Conclusion: We recommend to employ barbecue rotation as the first line treatment of horizontal canal paroxysmal positionaj vertigo. Upon failure FPP treatment can be performed on the same day.

KBB Klinikleri C:1-S:2 Syf:81-84

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale