Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız[*]
 

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız[*]

Sarıkahya İ., Gedikli O., Yeğinaltay Korkut Y., Özkul N., Eren S. B., Özkul H., Uşaklıoğlu S.

Amaç: Kliniğimizde 1994 yılından beri uygulanan fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Sinüzit tanısı konan ve uygulanan medikal tedaviye rağmen şikayetleri süren 77 hastada fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (54 çift, 23 tek taraflı, toplam 131) uygulandı. Ameliyatlar, lokal ya da genel anestezi altında, Messerklinger tekniği kullanılarak yapıldı. Başarı oranları ve komplikasyonlar kontrol bilgisayarlı tomografi, kontrol endoskopik muayene ve şikayetlere göre değerlendirildi. Hastalar 2-12 ay süreyle takip edildi. Sonuçlar; ameliyattan sonra "tam iyileşme"; şikayetlerinin biri devam ediyorsa "kısmi iyileşme", iki veya daha fazlası devam ediyorsa "başarısız" şeklinde değerlendirildi. Bulgular: En sık görülen komplikasyon sineşi (%11.4) idi. Çok ciddi komplikasyonlar ortaya çıkmadı. Kırk dokuz hastada (%63.7) tam iyileşme, 18, hastada (%23.4) kısmi iyileşme sağlandı. On hastada (%12.9) sonuç başarısız oldu. Sonuç: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin, dikkatli seçilmiş hastalarda konvansiyonel tekniklere göre yüksek başarı oranı sağladığı görüldü.

Results of Functional Endoscopic Sinus Surgery

Sarıkahya İ., Gedikli O., Yeğinaltay Korkut Y., Özkul N., Eren S. B., Özkul H., Uşaklıoğlu S.

Objectives: The results of functional endoscopic sinus surgery performed since 1994 were evaluated. Patients and Methods: We performed functional endoscopic sinus surgery in 77 patients (representing 131 operated sides, 54 bilateral, 23 unilateral) with sinusitis umesponsive to medical therapy. The operations were carried out under local or general anesthesia using the Messerklinger technique. Follow-up period ranged from two to twelve months. Outcome was defined as complete improvement, parti al improvement, and failure according to the presence or absence of complaints. Results: The most commonly encountered complication was synechia (11.4%). No severe complications occurred. Complete and partial improvement rates were 63.7% (n=49) and 23.4%, respectively. Failure was documented in 10 patients (12.9%) Conclusian: Compared with conventional techniques, functional endoscopic sinus surgety provided better results in carefully selected patients. .

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:24-27

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale