Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Adenotonsillektomi Olgularımız Ve Endikasyonların Değerlendirilmesi
 

Adenotonsillektomi Olgularımız Ve Endikasyonların Değerlendirilmesi

Tezel İ., Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Coşkun H., Onart S.

Amaç: Adenoidektomi ve/veya tonsillektomili olgularda endikasyonlarımızı ve bunların yaşgruplarına göre dağılımını değerlendirmek: Hastalar ve Yöntemler: 1998 yılında adenoidekiemi ve/veya tonsillektomi yapılan, 16 yaşve daha küçük 244 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların %63'üne sadece adenoidekiemi, %8'ine sadece tonsillektomi yapıldı. Adenoidektomi/tonsillektomi oranı 2.5 idi.Tek başına adenoidektomi yapılanların tamama yakını 0-10, adenotonsillektomi yapılanların (%29) yaklaşık 2/3'ü 6-10 ve tek başına tonsiliekıemi yapılanların yarısı 11-16 yaş gruplarındaydı. Tonsillektomili olguların %76'sında endikasyon sadece reküren enfeksiyon iken, %24'ünde kronik obstrüktif hipertrefi bulgusu vardı. Adenotonsillektomi olgularında apne öyküsü %30 idi. Sonuçlar: Yaş grubu yükseldikçe tonsillektomi ve endikasyonu olarak reküren enfeksiyon oranı, yaş grubu düştükçe adenoidektomi oranı ve tonsillektomi endikasyonu olarak kronik obstrüktif hipertrefi oranı artmaktadır.

EvaIuation of Adenotonsillectomy Cases and its Indications

Tezel İ., Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Coşkun H., Onart S.

Objectives: To evaluate the indications and age distribution of dur adenoidectomy and/or tonsilieelamy cases. Patients and Methods: A total of 244 patients (::::16 years old) who underwent adenoidectomy and/or tonsillectomy in 1998 were retrospectivelyevaluated. Results: The frequency of adenoidectomy alana and tonsillectomy alone were 63% and 8%, respectively. The adenoidectomy to tonsillectomy ratio was 2.5. Almost all the patients undergaing adenoidectomy, nearly 2/3 of adenotonsillectomy patients (29%), and half of the tonsillectomy alana patients were in 0-10, 610, and 11-16 age groups, respectively. Indication for tonsillectomy was recurrent infactian alana in 76% and chronic obstructive hypertrophy was found in 24%. A history of apnea was obtained in 30% of patients with adenotonsillectomy. Conclusion: Tonsillectomy rafa togaiher with recurrent infectian as its indicatian increases with age, whereas both adenoidectomy frequency and chronic obstructive hypertrophy rafa as indicatian of tonsillectomy increase as the age decreases.

KBB Klinikleri C:1/S:2 Syf:85-88

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale