Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Mediastinal Tüberküloza Bağlı Sol Kord Vokal Paralizisi
 

Mediastinal Tüberküloza Bağlı Sol Kord Vokal Paralizisi

Sarıkahya İ., Gedikli O., Yeğinaltay Korkut Y., Özkul H., Çömez R., Savaş M.R.

Kord vokal paralizisi, otolarengologları oldukça uğraştıran, tedavisi uzun süren ve başarı oranı etyolojik nedenin tedavisine bağlı olan zor bir patolojidir. Bu çalışmada, 26 yaşındaki bir erkek hastada akciğer parenkim lezyonu bulunmayan, primer odağı boyun sağ internal juguler lenf nodları olan ve buradan paratrakeallenfatiklerle mediastene yayılarak buradaki lenf nodlarını tutan ve sol rekürren larengeal sinire bası sonucu sol kord vokal paralizisine neden olan servikal ve mediastinal tüberküloz lenfadenit olgusu sunulmaktdır.

Left Vocal Cord Paralysis due to Mediastinal Tuberculosis

Sarıkahya İ., Gedikli O., Yeğinaltay Korkut Y., Özkul H., Çömez R., Savaş M.R.

Vocal cord paralysis is a confounding challenge for the otolaryngologist, requiring a long duration of treatment. A successful outcome depends on the identification and management of the etiologic cause. We present a 26-year-old male patient with tuberculous cervical and mediastinal Iymphadenitis. No parenchymal lesions were found in the lungs. The primary localization of the lesion was the cervical right internal jugular Iymph nodes whence it spread to mediastinal Iymph nodes through paratracheal Iymphatics, causing compression on the left recurrent laryngeal nerve and resulting in left vocal cord paralysis.

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:33-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale