Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Pediyatrik Ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi [*)
 

Pediyatrik Ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi [*)

Oğuz A., Üstündağ E., Özkarakaş H., İşeri M., Kansu L., Aydın Ö.

Amaç: Yeterli medikal tedaviye yanıt alınamayan ve bu nedenle endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan kronik ve reküren sinüziİli pediyatrik ve adölesan hastalarda uygulanan tedavi ve cerrahi yaklaşımları değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Minimal invaziv ESC uygulanan yaşları 8 ile 18 arasında değişen 18 hasta retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların dördüne, ESC ile beraber adenoidektomi, ikisine ise adenotonsillektomi yapıldı. Beş hastaya sadece infundibulotomi, yedisine anterior etmoidektomi, dördüne antero-posterior etmoidektomi, birine de sfenoetmoidektomi uygulandı. Postaperatİf altıncı aydaki endoskopik incelemelerde kronik sinüziİli hastalarda nüks görülmedi. Sonuç: Kronik sinüzitler yönünden değerlendirildiğinde minimal invaziv ESC'nin hastalığı tedavi etmede yeterli olduğu görüldü.

Endoscopic Sinus Surgery İn Pediatric And Adolescent Age Group

Oğuz A., Üstündağ E., Özkarakaş H., İşeri M., Kansu L., Aydın Ö.

Objectives: To evaluate treatment options and surgical approaches in pediatric and adolescent patients who underwent endoscopic sinus surgery (ESS) for chronic and recurrent sinusitis unresponsive to appropriate medical therapy. Patients and Methods: Eighteen patients at the ages of 8 to 18 years, who underwent minimally invasive ESC were retrospectively reviewed. Results: Concomitant adenoidectomy and adenotonsillectomy were performed in five and two patjents, respectively. Other procedures included infindibulotomy alone (n=5), anterior ethmoidectomy (n=7), anteroposterior ethmoidectomy (n=4), and total sphenoethmoidectomy (n=1). One patient underwent surgery for an antrochoanal polyp. Postoperative endoscopic examination pertormed in the sixth month showed no recurrences in patients with chronic sinusitis. Conclusion: Minimally invasive ESC was found adequate in treating patients with chronic rhinosinusitis.

KBB Klinikleri C:1/S:2 Syf:89-93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale