Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Vertigo'lu Hastalarda Psikomatik Çalışma[*]
 

Vertigo'lu Hastalarda Psikomatik Çalışma[*]

Sarıkahya İ., Öztürk M., Kayhan F. T., Özkul H., Öneş Çetinkaya H., Hakyemez A.

Amaç: Vertigolu hastalarda psikiyatrik semptom profilini, depresyon ve anksiyete sıklığını araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: KBB, nöroloji ve fizik tedavi kliniklerinde izlenen vertigolu 20 hasta ile anamnestik, biyografik görüşmeler yapıldı ve demografik bilgi formu dolduruldu. SCID-I anksiyete ve depresyon modülü, Hamilton anksiyete ve depresyon skalası, SCL-90-R uygulandı.Vertigo şikayeti olmayan, cerrahi müdahale geçirmemiş 20 KBB kliniği hastası kontrololarak alındı. Sonuçlar Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi. Bulgular: Meniere'li hastalarda daha fazla olmak üzere, vertigolu hastalarda depresyon ve somatizasyon yüksek oranda bulundu. Ayrıca, vertigolu hastalarda diğer psikiyatrik tanılar daha yaygın idi. Meniere'li hastalar depresif semptomatoloji açısından diğer vertigolu hastalardan farklılık göstermedi. Psikiyatrik bulguların vertigo oluşumundan sonra ortaya çıktığı gözlendi. Sonuç: Vertigo, psikiyatrik problemlere yol açabileceğinden vertigolu hastalara nörootolojik değerlendirme yanı sıra psikiyatrik değerlendirme de yapılmalıdır.

A Psychosomatic Study of Patients with Vertigo

Sarıkahya İ., Öztürk M., Kayhan F. T., Özkul H., Öneş Çetinkaya H., Hakyemez A.

Objectives: This study sought to determine the psychiatric symptom profile and tendeney to depression and anxiety of vertigo patients. Patients and Methods: The study included 20 patients with vertigo who were under follow-up by ENT, neurology, and physical therapy elinies. An anamnestic-biographic interview was made with the patients and a questionnaire conceming demographic characteristics was administered. The patients were evaluated using the SCID-I Anxiety and Depression Module, Hamilton anxiety and depression seales, and SCL-90-R. Twenty ENT patients without vertigo symptoms and any previous operation were included as controls. Data were analyzed using Mann Whitney-U test. Results: Vertigo patients exhibited higher levels of depression and somalizatian and, of them, Meniere patients had even higher levels. Moreover, psychiatric diagnoses were more comman in vertigo patients. Patients with Meniere's disease did not differ from those with vertigo with respect to depressive symptomatology. It was noted that psychiatric symptoms succeeded the.onset of vertigo episodes. Conclusion: We concluded that vertigo may be associated with psychiatric symptoms, requiring psychiatric and psychosomatie assessments besides neurootologic evaIuatian.

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:44-47

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale