Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Denizli Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Allerjen Dağılımı
 

Denizli Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Allerjen Dağılımı

Topuz B., Bayramoğlu İ., Erbudak H.

Amaç: Denizli yöresindeki allerjik rinit hastalarında karşılaşılabilecek allerjenlerin dağılımını ortaya koymak amacıyla prospeklif bir çalışma planlandı. Hastalar ve Yöntemler: Haziran 1997 -Haziran 1998 tarihleri arasında klinik olarak allerjik rinit tanısı konan 69 hastaya "multitest" yöntemi ile epikutan prik testi uygulandı. Bulgular: Cilt testi 59 hastada (%85.5) pozitif bulundu; bunların dördünde (%8.5) tek allerjen, 55'inde (%91.5) birden fazla alleriane karşı pozitif reaksiyon saptandı. En sık rastladığımız multipl allerjen grubu (n=37, %62.7) ile çimen karışımıydı. Bunu sırasıyla ağaç karışımı (n=25, %42.4), mite I (D. pteronyssinus) (n=18, %30.5), mite II (D. farinae) (n=14, %23.7), ot karışımı (n=8, %13.6), epidermal karışım (n=8, .%13.6), besin grubu (n=5, %8.5) izledi. Mantara karşı alleriiye hiç rastlanmadı. Sonuç: Denizli yöresinde en sık karşılaşılan allerjik reaksiyonun çimen polenine karşı gelişen reaksiyon olduğu görüldü.

The Distribution of Allergens in Patients with Allergic Rhinitis in Denizli District

Topuz B., Bayramoğlu İ., Erbudak H.

Objectives: This prospective study was designed to determine the distribution of allergens in patients with allergic rhinitis in Denizli district. Patients and Methods: Epicutaneous allergy prick testing was performed in a total of 69 patients who were clinically diagnosed as having allergic rhinitis between June 1997 and 1998. Results: The skin prick test yielded a positive result in 59 patients (85.5%), of whom four patients (8.5%) exhibited a positive reaction to one allergen and the rest (91.5%) to multiple allergens. The most common pattem of multiple allergens was grass mixture with 62.7% (n=37), followed by tree mixture with 42.4% (n=25), mite allergens D. pteronyssinus (30.5%, n=18) and D. farinae (23.7%, n=14), weed mixture with 13.6% (n=8), epidermal mixture with %13.6 (n=8) and food mixture with %8.5 (n=5). There was no reaction to fungal allargengo Conclusion: The study revealed that the most commonly encountered allergic reaction in Denizli district was that to grass pollens.

KBB Klinikleri C:1 S:1 Syf:48-51

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale