Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Rinolitler
 

Rinolitler

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Kızılay A.

Amaç: Akla gelmediği ve iyi bir muayene yapılmadığı taktirde rinosinüzit semptomlarını gizleyebilecek olan rinolitin ayırıcıtanıdaki önemini vurgulamak. Hastalar ve Yöntemler: Son 10 yıl içinde anterior rinoskopik, endoskopik ve radyolojik yöntemlerle rinolit tanısı konan yedi olgu incelendi. Bulgular: Olguların uzun süreli burun tıkanıklığı, burun akıntısı, halitozis, ağrı ve epistaksis yakınmaları vardı. Muayenede tek taraflı nazal kavitede septum ile alt konka arasında yerleşmiş yukarı doğru uzanım gösteren etrafı mukopürülan sekresyonla kaplı kitle saptandı. Radyolojik olarak nazal kavitede tek taraflı apasite ve iki olguda ilaveten sinüzit bulguları gözlendi. Sonuç: Atipik nazal semptomlar ile başvuran olgularda patolojinin rinolit olabileceği düşünülmelidir.

Rhinolithiasis

Aktaş D., Özturan O., Çokkeser Y., Kızılay A.

Objectives: Rhinolithiasis may conceal symptoms of rhinosinusitis unless careful examination is performed. This paper addresses its significance in the differential diagnosis. Patients and Methods: Seven patients with rhinolithiasis were reviewed. The diagnoses were made using anterior rhinoscopic, endoscopic and radiological methods during the last 10 years. Results: Patients' complaints were longstanding nasal obstruction, rhinorrhea, halitasis, pain, and epistaxis. Examination revealed a mass surrounded by mucopurulenf secretian and localized between the septum and the inferior turbinate, extending superiorly. Radiologically, unilateral opacity in all cases and sinusitis in two cases were detected. Conclusion: Diagnosis of rhinolithiasis should be borne in mind in patients presenting with atypical nasal symptoms.

KBB Klinikleri C:1/S:2 Syf:94-97

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale