Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Tiroid Malignitelerinde Larengotrakeal İnvazyon
 

Tiroid Malignitelerinde Larengotrakeal İnvazyon

Batman Ç., Korkmaz M., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Özdemir R.

Tiroidin malign tümörleri nadir görülür ve larengotrakeal yapıları nadir olarak tutarlar. Bu makalede, larengotrakeal tutulum ve hava yolu obstrüksüyonu ile başvuran ve biri tiroid papiller karsinomu, diğeri tiroidin primer lenfoması tanısı alan 74 ve 33 yaşlarında iki erkek hasta literatür incelemesi ile birlikte sunuldu. Tiroid papiller karsinam tanısı alan hasta cerrahi rezeksiyon sonrası radyoterapi programına alındı.Tiroidin primer lenfaması tanısı alan hastaya ise cerrahi sonrasında radyoterapiye ek olarak kemoterapi de uygulandı. Her iki hasta da halen takiptedir.

Laryngotracheal Invasion İn Thyroid Malignancies

Batman Ç., Korkmaz M., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Özdemir R.

Thyroid malignancies are uncommon tumars that rarely invade laryngotracheal structures. Two male patients at ages 74 and 33 years, with laryngotracheal invasian were diagnosed as having thyroid papillary careinoma and primary thyroid Iymphoma, respectively, and are presented together with a literature review. The former patient was included in the radiotherapy programme af ter surgical resection. The Iatter was given radiotherapy plus chemotherapy after surgery. Both of the patients are stili in follow-up programme.

KBB Klinikleri C:1/S:2 Syf:105-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale