Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » İntranazal CO2 Laser Uygulamasının Mukosilier Aktiviteye Etkisi
 

İntranazal CO2 Laser Uygulamasının Mukosilier Aktiviteye Etkisi

Akbulut G., Şapçı T., Karavuş A., Şahin B., Akkaya L.

Amaç: İnferior konka hipertrofisi tedavisinde son yıllarda yaygın bir şekilde başvurulan intranazal CO2 laser kullanımının mukosilier aktiviteye etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu preliminer çalışmaya burundan nefes alma güçlüğü nedeniyle başvuran ve sadece inferior konka hipertrofisi tanısıyla uygulanan medikal tedaviden yarar görmeyen yedi hasta alındı. Hastaların rastgele bir taraflarına cerrahi ile inferior konka parsiyel rezeksiyonu, diğer tarafa CO2 laser ile inferior konka parsiyel vaporizasyonu yapıldı. Her iki pasajdaki mukosilier aktivite, postoperatif üçüncü ayda gama kamera altında Tc 99m sintigrafi ile değerlendirildi. Bulgular: Beş hastada (%72) laser ile vaporizasyon yapılan tarafta, cerrahi yapılan tarafa oranla mukosilier aktivitede gecikme saptandı. Sonuç: Çalışma grubunun küçük olması kesin yargıya varmayı güçleştirse de, sonuçlar laserin cerrahi yönteme göre ciddi mukozal hasar oluşturduğunu göstermekte ve laserin nasal girişimlerde sınırlı ve gerektiğinde kullanılması gereken bir araç olduğunu düşündürtmektedir.

The Effect of Intranasal CO2 Laser Application on Mucociliary Activity

Akbulut G., Şapçı T., Karavuş A., Şahin B., Akkaya L.

Objectives: Intranazal CO2 laser has been popularized in the treatment of hypertrophy of the inferior turbinates. This study evaluated the effect of CO2 laser on the mucociliary activity. Patients and Methods: This preliminary study included seven patients who presented with nasal obstruction and did not benefit from medical treatment for inferior turbinate hypertrophy. Each side of the patients' noses was randomly assigned to either partial inferior turbinectomy or partial vaporization of the inferior turbinates using CO2 laser. Mucociliary activities of the two si des were evaluated under gamma camefa using Tc 99m scintigraphy in the postoperative third month. Results: Compared to the side in which parti al inferior turbinectomy was pertormed, delayed mucociliary activity was observed in five patients (72%) on the side laser vaporization was carried out. Conclusion: Despite the smail size of the patient group, our results suggest that laser therapy induces severe mucosal damage during nasal interventions and that it should only be used in selected cases with great caution.

KBB Klinikleri C:1 S:3 Syf:122-125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale