Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Burun ve Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontakt Baş Ağrıları
 

Burun ve Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontakt Baş Ağrıları

Keskin H., Özkarakaş H., Aydın Ö., Akdeniz Ö.

Amaç: Burun veya sinüs mukozal yüzeylerinin teması sonucu ortaya çıkan kronik baş ağrısı olan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda cerrahi tedavi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya medikal tedaviye yanıt vermeyen 25 olgu (14 kadın, 11 erkek, yaş ort. 31; yaş dağılım 13-52) alındı. Kontakt alanlar nazal endoskopi ve/veya bilgisayarlı tomografiyle belirlendi. Hastalar ameliyat sonrası ortalama beş ay (dağılım 3-16 ay) süreyle izlendi. Bulgular: Ameliyattan sonra 18 olguda (%72) baş ağrısı iyileşti; iki olguda (%8) ağrının şiddeti ve sıklığında azalma oldu; beş olguda (%20) sonuçta bir değişiklik gözlenmedi. Konka bülloza ve septal deviasyonun, mukozal kontakt baş ağrısına yol açan en sık etken olduğu saptandı. Sonuç: Nazal veya paranazal sinüslerdeki mukozal kontakt alanından kaynaklanan kronik baş ağrısı olan olgular, dikkatli bir endoskobik muayene ve/veya bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmeli; medikal tedaviye yanıt alınmazsa, mukozal teması önlemeye yönelik cerrahi girişim yapılmalıdır.

Mucozal Contact Headaches of Sinus and Nasal Origin

Keskin H., Özkarakaş H., Aydın Ö., Akdeniz Ö.

Objectives: We evaluated the results of surgical treatment in patients who failed to respond to medical therapy for chronic headaches resulting from mucosal contact of nasal or paranasal sinuses. Patients and Methods: This study included 25 patients (14 females, 11 males; mean age 31 years; range 13-52 years). The presence of contact areas was determined by nasal endoscopy and/or computed tomography. Postoperative mean follow-up was five months (range 3-16 months). Results: Postoperatively, complete relief of headaches was achieved in 18 patients (72%); in two patients (8%), complaints improved in severity and frequency. No change in complaints was observed in five patients (20%). The most common causes of mucosal contact headaches were concha bullosa and septal deviation. Conclusion: Patients with chronic headache resulting from mucosal contact of nasal or paranasal sinuses should be carefully examined by endoscopy and/or computed tomography. Surgical intervention should be considered to relieve the contact points if medical therapy is ineffective.

KBB Klinikleri C:1 S:3 Syf:126-131

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale