Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Çocukluk Çağı Rinosinüzitlerinde Alerjik Zemin
 

Çocukluk Çağı Rinosinüzitlerinde Alerjik Zemin

Yağız C., Özdoğan A., Yüksel S., Ahmed V., Öktem F.

Amaç: Kliniğimize başvuran ve sinüzit tanısı konan çocuk hastalarda alerjik zemini araştırdık. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya yaşları 3-12 arasında değişen rinosinüzitli 29 çocuk alındı. Uygulanan prick testi sonucuna göre çocuklar alerjik ve non-alerjik rinosinüzitli olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup anamnez, fizik muayene, radyolojik-mikrobiyolojik incelemeler ve serum total IgE düzeyleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Rinosinüzitli çocuklarda %37.96 oranında alerji pozitifliği (n=11; 3 erkek, 8 kız) saptandı. Alerjik ve nonalerjik gruplar arasında belirgin ayrılıklar göze çarpmakla birlikte aralarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Çocukluk çağı alerjik rinosinüzitlerin saptanmasında alerjik deri testlerinin önemli olduğu ve klinik bulgular uyumluluk göstermese de tüm tekrarlayan rinosinüzitli hastalara bu testin uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

Allergic Background in Pediatric Rhinosinusitis

Yağız C., Özdoğan A., Yüksel S., Ahmed V., Öktem F.

Objectives: We investigated the allergic base among pediatric patients with rhinosinusitis. Patients and Methods: The study included 29 children (age range 3-12 years) with rhinosinusitis. The patients were divided into two groups as allergic and nonallergic according to the prick test results. These groups were compared with respect to history, physical examination findings, radiological and microbiological data, and serum total IgE levels. Results: Of the study group, 37.96% was allergic (n=11 ; 3 boys, 8 girls). Although clear differences existed between allergic and nonallergic patients, they were not statistically significant. Conclusion: it was concluded that performing prick test would be helpful in determining pediatric allergic rhinosinusitis and that all patients with recurrent rhinosinusitis should undergo this test whether consisteni clinical findings are present or not.

KBB Klinikleri C:1 S:3 Syf:132-135

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale