Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 1999 » Ses Sanatçılarına Foniatrik Yaklaşım
 

Ses Sanatçılarına Foniatrik Yaklaşım

Yavuzer A., Öğüt F., Kalaycı T., Çeltiklioğlu F., Bakır H.

Amaç: Ses sanatçılarında uyguladığımız tanı ve tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: 1990-1999 yılları arasında disfoni ile başvuran 368 ses sanatçısı (275 kadın, 111 erkek; ort. yaş 27.2) geliştirdiğimiz "şan bilimi incelemesi fişi" ile değerlendirildi. Endikasyon konanlara foniatrik eğitim uygulandı. Sanatçıların incelenmesinde elektroglottograf, real-time oktav analizatör ve bilgisayar ses analiz sistemleri kullanıldı. Tedavi ile organik patolojileri gerileyen ses sanatçılarının bilgisayarlı, iki kanallı inceleme sistemi olarak piyano yardımı ile ses aralıkları saptandı. Bulgular: Hastaların en sık başvuru nedeni ses kısıklığı ve boğazda kuruluk hissi idi. Muayenelerde en sık vokal nodül saptandı.. Rejister geçiş bozukluğu (n=136), diafram eksikliği (n=100) en sık saptanan bozukluklardı. Uygulanan tedavilerle iyileşen sanatçıların ses tipi erkeklerin %64'ünde bariton, kadınların %73'ünde mezosoprono olarak belirlendi. Sonuç: Ses sanatçıları çok değişik yakınmalarla karşımıza çıkabilmekte ve uygulanacak tedaviler özellik göstermektedir. Özellikle cerrahi endikasyon konurken çok dikkatli olunmalı ve cerrahi öncesi ses kapasiteleri, objektif olarak değerlendirilip kaydedilmelidir.

Phoniatric Approach to the Singers

Yavuzer A., Öğüt F., Kalaycı T., Çeltiklioğlu F., Bakır H.

Objectives: To evaluate diagnosis and treatment methods in singers with voice disorders. Patients and Methods: A total of 368 singers (257 females, 111 men; mean age 27.2 years) who presented with dysphonia between 1990 and 1999 were evaluated according to a "science of singing" form developed by our department. Phoniatric reeducation was given to singers with voice or singing problems. Evaluation was made using electroglottography, real-time octave analyser, and computerised sound analyser systems. Singing intervals were determined by a digitized two-channel signal processing system. Results: The most common complaints were dysphonia and dry throat. Cord vocal nodules were the most common pathology. Register passage problems (n=136) and weak diaphragma problems (n=100) were the most frequent disruptions. The voice type of treated singers was mostiy bariton (64%) in males and mesosoprano (73%) in females. Conclusion: Professional singers may have diverse complaints and their treatment needs some special methods. In particular, when surgical indication is considered, a careful evaluation of the capacity of voice should be made and recorded before surgery.

KBB Klinikleri C:1 S:3 Syf:136-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale