Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşım
 

Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşım

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Uğur B., Uslu S., Ceylan A.

Amaç: Kronik otitis media (KOM) komplikasyonları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kronik atil nedeniyle tedavi edilen 2442 hastanın dosyaları incelendi. Kırk altı hastada (%1.8) (17 kadın, 29 erkek; yaş ort. 31.5; dağılım 1-72) KOM komplikasyonu saptandı. Bulgular: Fasyal paralizi (%26) ve subperiosteal apse (%19.5) en sık rastlanan ekstrakranyal komplikasyonlardı. Bunları labirentil (%15.2), akut mastoidit (%13), fistülize mastoidit (%10.8) ve Bezold apsesi (%4.3) izlemekteydi. intrakranyal komplikasyonlar arasında ise en sık lateral sinüs trombozu (%4.3) görüldü. Beyin apse'si, menenjit ve ekstradural apse sıklığı (%2.1) aynı bulundu. En sık erken bulgular, uzun süreli pürülan, kötü kokulu akıntı (%43.4), baş ağrısı (%23.9) ve ateşli (%17.4). Orta kulak ve mastoidde kolestealom, granülasyon ve polip sık görülen ameliyat bulgularıydı. Sonuç: Modern antibiyotik tedavisi, sürekli gelişen görüntüleme teknikleri ve cerrahi teknikler ile komplikasyon sıklığı ve mortalitesi düşmesine rağmen kronik otitli hastaların dikkatli takibi önemini korumaktadır.

Management of Complications of Chronic Otitis Media

Özbilen S., Köybaşıoğlu A., İleri F., Uğur B., Uslu S., Ceylan A.

Objectives: We evaluated complications of chronic otitis media (COM). Patients and Methods: A total of 2442 patients who were treated for COM were retrospectively reviewed. Of these, 46 patients (1.8%) (17 females, 29 males; mean age 31.5 years; range 1-72 years) had complications of COM. Results: The most common extracranial complications were facial paralysis (26%) and subperiosteal abscess (19.5%) followed by labyrinthitis (15.2%), acute mastoiditis (13%), fistulized mastoiditis (10.8%), and Bezold's abscess (4.3%). On the other hand, lateral sinus thrombosis (4.3%) was the most comman intracranial complication. The incidenees of brain abscess, meningilis, and extradural abscess were the same (2.1%). The most common early symptoms were purulent malodorous ear discharge (43.4%), headache (23.9%) and fever (17.4%). Cholesteatoma, granulation and polyp were the major intraoperative findings in the middle ear and mastoid. Conclusion: Although modern antibiotic therapy, improving imaging modalities and surgical techniques have considerably lowered the incidence of complications, emphasis should stili be given to appropriate monitoring of patients with chronic otitis media.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:135-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale