Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Alt Konka Hipertrofisi için Submukozal Koterizasyon veya İnferior Türbinoplasti Girişimleri*
 

Alt Konka Hipertrofisi için Submukozal Koterizasyon veya İnferior Türbinoplasti Girişimleri*

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kalcıoğlu T.

Amaç: Alt konka hipertrofisinde uyguladığımız submukozal koterlzasyon (SK) veya inferior türbinoplasti (İT) girişimlerinin etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Son üç yıl içinde 223 olguda (91 kadın, 132 erkek; ort. yaş. 26; dağılım 8-47) konka cerrahisi uygulandı. Sadece iki taraflı konka cerrahisi gerektiren 31 olgunun altısına SK, 25'ine İT ameliyatı yapıldı. Septorinoplasti veya septum cerrahisi uygulanan 192 olgunun 85'ine iki taraflı SK, 29'una iki taraflı İT ve 78 olguya da bir tarafa SK, diğer tarafa İT ameliyatı yapıldı. Tüm olgular anterior rinoskopi ile, yalnız konka müdahalesi geçirenler ameliyat öncesi ve sonrası semptom skoru anketi ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 13 aydı. Bulgular: Sadece İT veya SK uygulanan olguların semptom skorlarında çok anlamlı iyileşme saptandı (p<0.01). inferior türbinoplasti yapılan olguların %98'inde, SK yapılan olguların %84'ünde nazal pasajın açık ve rahat olduğu görüldü. iki olguda epistaksis (%0.9) gözlendi. Septal cerrahi de yapılan 25 olguda tek, 11 olguda ise çift taraflı sineşi (% 16) meydana geldi. Sonuç: Her iki cerrahi girişimde de mukozal hasar minimal ölçüdedir ve iyileşme süreci kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Submucosal Cauterization or İnferior Turbİnoplasty for İnferİor Conchal Hypertrophy

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kalcıoğlu T.

Objectives: We evaluated the efficacy of submucosal cauterization (SC) and inferior turbinoplasty (IT) in the treatment of turbinal hypertrophy. Patients and Methods: Turbinate reduction surgery was performed in 223 patients (91 females, 132 males; mean age 26 years; range 8 to 47 years). Of 31 patients, in whom the only cause of nasal obstruction was turbinate hypertrophy, SC and IT were performed in six and 25 patients, respectively. In patients who required septorhinoplasty or septal surgery (n=192), bilateral SC (n=85) or IT (n=29), or unilateral SC and IT on either side (n=78) were performed. Before and after surgery, all patients were examined by anterior rhinoscopy; additionally, those undergoing only conchal surgery (SC or IT) were administered a questionnaire for symptom scores. The me an follow-up was 13 months. Results: Nasal symptom scores exhibited highly significant decreases in patients undergoing only SC or IT (p<0.01). Overall, nasal patency was achieved in 98% and 84% in patients undergoing IT or SC, respectiveIy. Epistaxis occurred only in two patients (0.9%). Synechiae (16%) occurred only in patients undergoing concomitant septal surgery, being unilateral in 25 patients and bilateral in 11 patients. Conclusion: Both procedures can be accomplished with minimal mucosal injury and rapid functional improvement.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:148-154

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale