Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Yutak Yarığı Anomalileri
 

Yutak Yarığı Anomalileri

Aydın A., Ermiş İ., Karabulut A.B., Topalan M.

Yutak yarığı anomalileri boyun kitleleri ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir grup doğumsal hastalıktır. Embriyolojik gelişim kusuru sonucu oluşan bu anomaliler, ait oldukları yarığın gelişimine uygun lokalizasyon ve klinik bulgu gösterirler. Tedavi cerrahidir ve anomalinin embriyolojisinin ve anatomisinin bilinmesi ameliyatta büyük kolaylık sağlar. Bu yazıda, üçü erkek, dördü kadın yedi hastada karşılaşılan yutak yarığı anomalisi (3 birinci, 4 ikinci) sunuldu. Hastaların yaşları 8 ile 35 arasında değişmekteydi. Tanı dört olguda ultrasonografi, üç olguda fistülografi ile kondu. Cerrahi sonrası takiplerde bir olgu dışında nüks görülmedi.

Branchial Cleft Anomalies

Aydın A., Ermiş İ., Karabulut A.B., Topalan M.

Branchial cleft cysts are congenital anomalies that should be considered in the differential diagnosis of any neck mass. Being a developmental anomaly of the branchial apparatus, they demonstrate diverse localizations and clinical manifestations. Treatment includes complete surgical excision, which is largely facilitated by the appreciation of their embryological and anatomical features. In this paper, seven cases with branchial cleft cysts are presented. Of these, three were males, and tour were females, with ages ranging between 8 and 35 years. Three patients had first, and tour patients had second branchial anomalies. Diagnoses were made by ultrasonography and fistulography in tour and three patients, respectively. Recurrence was observed only in one patient.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:155-159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale