Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Kemodektoma: Beş Olgunun Değerlendirilmesi
 

Kemodektoma: Beş Olgunun Değerlendirilmesi

Yalçın Ş., Gök Ü., Çetinkaya T., Keleş E., Özer N.

Kemodektomalar, otonam sinir sisteminin paraganglionik cisimciklerinden kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörler yüksek vaskülarizasyon gösterirler ve kafa kaidesinden, arkus aortaya kadar olan bölgede bulunabilirler. Büyümeleri aşırı 10kal destrüksiyona ve endokrin belirtilere neden olabilir. Bu makalede, kliniğimizde teşhis edilen kemodektomalı beş olgu (3 erkek, 2 kadın) sunuldu. Olguların yaşları 22 ile 65 arasında dağılım gösteriyordu. Cerrahi tedavi uygulanan olgular 19 ay-5 yıl arasında değişen sürelerle izlendi; herhangi bir nükse rastlanmadı.

Chemodectoma: Analysis of Five Cases

Yalçın Ş., Gök Ü., Çetinkaya T., Keleş E., Özer N.

Chemodeetomas are tumers originating from the paraganglionie bodies of the autonomous nervous system. These tumers are highly vaseularized and may be loeated in regions from the base of the skull to the aortie areh. Their growth may lead to loeal destruetion and appearanee of endoerine findings. We present five patients with ehemodeetoma, of whom three were males, and two were females, with ages ranging from 22 to 65 years. Surgieal removal of the lesions were performed. No reeurrenees were deteeted during their follow-ups ranging between 19 months and five years.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:174-177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale