Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Rinoplasti Sonuçlarımız
 

Rinoplasti Sonuçlarımız

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Kılıçkaya M., Tüz M., Uygur K.

Amaç: NazaI deformite ve burun tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edilen olgularda sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: otuz dokuz olguya (31 erkek, 8 kadın; ortalama yaş 22.5) rinoplasti ile birlikte septoplasti uygulandı. Ayrıca dört olguda alar kartilajlar arasına kıkırdak destek, ikisinde konka bülloza ve altısında ait konka hipertrofisi için cerrahi işlem uygulandı. On dokuz 0lguda ameliyat öncesi ve sonrası anterior rinomanometri yapıldı. Sonuçlar estetik ve fonksiyonel açıdan subjektif olarak değerlendirildi. Olgular ortalama 20.3 ay (dağılım 3 ay-4 yıl) süreyle takip edildi. Bulgular: Olguların 18'i (%46.1) yakınlarının ise 14'ü (%35.9) sonuçları çok iyi, olguların 20'si ("1051.3), yakınlarının 25'i (%64.1) kabul edilebilir veya iyi şeklinde değerlendirdiler. sadece bir olgu daha kötü olduğunu belirtti. Cerrahlara göre sonuçlar, olguların 17’sinde (%43.6) daha iyi, 18'inde (%46.1) kabul edilebilir bulundu. Dört olguda (%10.2) revizyon cerrahisi yapıldı. Rinomanometri sonuçlarına göre ameliyat sonrası burun içi hava akımı, ameliyat öncesine göre anlamlı derecede artmış, nazal direnç azalmıştı (p<ü.01). Sonuç: Olguların ameliyat öncesindeki nazal deformite dereceleri ve beklentileri rinoplasti başarısını önemli ölçüde etkiledi. Burun tıkanıklığına yol açan diğer burun içi patolojilerin düzeltilmesinin olguların mamnuniyetini artırdığı sonucuna varıldı.

The Functional and Cosmetic Outcomes of Rhinoplasty

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Kılıçkaya M., Tüz M., Uygur K.

Objectives: We evaluated our results in patients undergoing surgery for nasal deformity and nasal obstruction. Patlents and Methods: Thirty-nine patients (31 males, 8 females; mean age 22.5 years) underwent rhinoplasty with septoplasty. Additional procedures included use of otograft cartilage tissue to support alar cartilages (11=4), and surgeıy for concha builasa (n=2) and interior turbinate hypertrophy (n=6). Anterior rhinomanometry was performed in 19 cases prior to and foIlowing surgery. The results were assessed subjeclively wiih regard to patient and surgeon satisfaction on functional and aesthetic outcome. The mean follow-up period was 20.3 months (range 3 months to 4 years). Results: Evaluatiorı of the results by the patients and their relatives were as excellent (n=18, 46.1% and n=14, 35.9%, respectively), and acceptable or good (n=20,51.8% and n=25, 64.1%, respectively). Only one case oomplained of a worse outcome. According to the surgeons, the results were fairty good in 17 (43.6%) and acceptabIe in 18 cases (46.1%). Four patients (10.2%) required reoperation. Postoperative rhinomanometry results showed significantly increased total nasal flow and diminished total nasal resistance (P<0.001). Conclusion: The extent of nasal deformity and patients' expedations influence the success of outcomes. In addition, the management of intranasal deformities contributes to increased patient satisfaction.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:76-79

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale