Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Gebelerde Nazal Konjesyon
 

Gebelerde Nazal Konjesyon

Doğru H., Tüz M., Uygur K., Kaya H., Mandal T.

Amaç: Bu çalışmada gebelikte ortaya çıkabilen nazal konjesyon objektif bir yöntem olan anterior rinomanometri ile değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya gebelik takibi yapılan 30 kadın ve kontrol grubu olarak sağlıklı, gebe olmayan 30 kadın alındı. Total nazal akım ve total nazal direnç değerlendirmeleri dekonjestansız anterior rinomanometri ile yapıldı. Bulgular: Otuz gebenin 12'sinde (%40) burun tıkanıklığı şikayeti vardı. Total nazal akım gebelerde kontrol grubuna göre düşük, total nazal direnç ise istatistiksel olarak yüksek bulundu (sırasıyla p<.05 ve p<.01). Burun tıkanıklığı olan ve olmayan olgular arasında, total nazal hava akımı ve nazal direnç yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (P<.05). Sonuç: Hamile kadınlarda görülen nazal konjesyon, anterior rinomanometri ile objektif olarak ortaya konulabilir.

Nasal Congestion in Pregnancy

Doğru H., Tüz M., Uygur K., Kaya H., Mandal T.

Objectives: We evaluated nasal congestion occurring during pregnancy as measured objectively by anterior rhinomanometry. Patients and Methods: The study included 30 pregnant women and 30 healthy non-pregnant women as controls. Total nasal flow and total nasal resistance were evaluated by anterior rhinomanometry without decongestant. Results: Twelve pregnant women (40%) had nasal obstruction. Compared with the control group, total nasai fIow and total nasal resistance were found to be statisticaIly low (p<0.05) and high (P<0.01) in pregnant women, respectively. Significant differences existed in pregnant women with or without nasal obstruction with regarcl to total nasai flow and total nasal resistance (p<0.05). Conclusion: Nasal congestion may be objectively demonstrated by rhinomanometry in pregnant women.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:80-82

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale