Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Bupivakain HCl ve Deksametazonun Tonsillektomi veya Adenotonsillektomi Yapılan Hastalarda İyileşme Üzerine Etkileri
 

Bupivakain HCl ve Deksametazonun Tonsillektomi veya Adenotonsillektomi Yapılan Hastalarda İyileşme Üzerine Etkileri

Karlıdağ T., Susaman N.

Amaç: Tonsillektomi veya adenotonsillektomi yapılan hastalarda bupivakain HCl ve deksametazonun iyileşme üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yetmiş beş hastaya (45 erkek, 30 kadın; yaş dağılımı 4-35) ameliyat sırasında (i) bupivakain HCl, (ii) deksametazon veya (iii) plasebo (serum fizyolojik) uygulandı. Ameliyat sonrası 1, 3 ve 7. günlerde yapılan muayene ve anketlerle üç grup boğaz ağrısı, ödem, ağızdan alım, aktivite ve konuşma yönünden karşılaştırıldı. Sonuçlar Kruskal-Wallis ve Friedman testleriyle değerlendirildi. Bulgular: Bupivakain ve deksametazon gruplarında plaseboya göre tüm parametreler için anlamlı farklılıklar saptandı (p<0.05). Ödem açısından, deksametazonun etkisini birinci ve üçüncü günlerde akut olarak gösterdiği, yedinci günde plaseboya göre anlamlı olmadığı görüldü. Ağızdan alım açısından da birinci ve üçüncü günlerde plaseboya göre anlamlılık gözlendi (p<0.05). Sonuç: Bupivakain ve deksametazonun ameliyat sonrası ağrı ve ödemi azaltarak iyileşmeyi hızlandırdığı, hastanede kalış süresini kısaltarak ekonomik kaybı azalttığı sonucuna varıldı.

The Effects of Bupivacaine HCl and Dexamethasone on Postoperative Healing in Patients Undergoing Tonsillectomy...

Karlıdağ T., Susaman N.

Objectives: We investigated the effects of bupivacaine HCl and dexamethasone on postoperative healing in patients undergoing tonsillectomy or adenotonsillectomy. Patients and Methods: Seventy-five patients (45 males, 30 females; age range 4 to 35 years) were randamly assigned to receive aither bupivacaine HCl, dexamethasone or placebo (saline solution) during the operation. The patients were examined on the first, third, and seventh postoperative days and a questionnaire was administered inquiring sora throat, edema, oral intake, activity, and speech. The results were evaluated using the Kruskal-Wallis and Friedman tests. Results: Compared to the placebo group, all parameters showed statistically significant differences for bupivacaine and dexamethasone (p<0.05). Wıth respect to edema, dexamethasone exhibited an acute activity within the first three days, whereas no significant diffelenee with placebo was observed on the seventh day. A similar activity trend was noted with regard to oral intake (p<0.05). Conclusion: Our results suggest that bupivacaine and dexamethasone reduce postoperative pain and edema and thus contribute to rapid healing, providing decreased hospital stay and costs.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:88-91

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale