Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Atipik Metastazlı Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Atipik Metastazlı Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu

Çalış Dalkılıç M., Mayadağlı A., İncekara O.

Total larenjektomiden sonra lokal başarısızlığın en sık olduğu bölgeler trakeal stomanın çevresi, dil kökü, boyun lenf nodları ve boyun yumuşak dokularıdır. Larenks karsinomunun uzak cilt metastazı ise nadir görülür. Dört yıl önce larenks karsinomu tanısıyla total larenjektomi+bilateral modifiye boyun diseksiyonu+subtotal tiroit ekstirpasyonu uygulanan 67 yaşında erkek hastada sol lumbal ve sol supraklavikuler bölgelerde kitle görüldü. Her iki kitleden yapılan biyopsi sonucu "epidermoid karsinom metastazın olarak bildirildi. Hastanın sol lumbal bölgesindeki kitleye palyatif eksterna! radyoterapi uygulandı. Tedavi sırasında kitlede çok hızlı gerileme görüldü ve 15 gün sonra lumbal kitle küçüldü. Uygulanan infüzyon kemoterapisinin üçüncü küründe sol supraklavikuler kitlenin ilerlediği ve stomaya invaze olduğu görüldü. Uygulanan palyatif radyoterapi ve kemoterapiye düzenli gelmeyen hastanın iki ay sonra öldüğü öğrenildi.

A Case of Laryngeal Carcinoma with Atypical Metastasis

Çalış Dalkılıç M., Mayadağlı A., İncekara O.

The areas where local failura is frequently seen afier total laryngectomies are Iymph nodes in the neck area, the area surrounding the tracheal stoma, sofi tissues of the neck, and the root of the tongue. However, distant skin metastasis of laryngeal carcinoma is very uncommon. A sixty-seven-year-old male patient presented with two masses in the lefi lumbal area and the lefi supraclavicular area, respectively. He had had total laryngectomy, bilateral modified neck dissection and subtotal thyroid extirpation four years ago for laryngeal carcinoma. Biopsies obtained from the two masses showed epidermoid carcinoma metastasis. Palliative external radiotherapy was administered to the mass in the lefi lumbal area. The lesion exhibited rapid response to radiotherapy and became very smail within 15 days. During the third course of infusion chemotherapy administered, enlargement of the lefi supraclavicular mass was noted, with invasion to the stoma. The patient showed poor compliance with palliative radiotherapy and chemotherapy and died two months later

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:110-113

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale