Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Agranülositoza Bağlı Larenjeal Mikoz
 

Agranülositoza Bağlı Larenjeal Mikoz

Gedikli O., Eren S. B., Şeneldir S., Aksoy İ. R.

Larenks primer olarak mikotik hastalığın nadiren görüldüğü bir yerdir. En sık görülen semptomlar yüksek ateş, titreme, ağrılı mokozal ülserlere bağlı yutma güçlüğü ve larenks tutulumu varsa ses kısıklığıdır. Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı şikayetleriyle başvuran 53 yaşındaki kadın hastada antitiroit ilaç (propilthiourasil) kullanımı sonrası gelişen agranülositoza bağlı larenks mikozu saptandı. Epiglot larenjeal yüzden alınan materyalin patalojik incelemesinde nekrotizan granülamatöz lezyon, mikrobiyolojik incelemede ise Candida w Aspergillus mantarları görüldü. Antitiroit ilaç kesildi. Uygulanan düşük doz amfoterisin B ve topikal nistatin solüsyonu ile hastanın klinik tablosu hızla düzeldi. Hastanın yıllık takibinde herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Laryngeal Mycoses Secondary to Agranulocytosis

Gedikli O., Eren S. B., Şeneldir S., Aksoy İ. R.

Larynx is a fare primary site of mycoses. The most common symptoms are high fever, chills, and difficulty in swallawing because of painful mucosal ulcers, and in the presence of laryngeal involvement, hoarseness of the voice. Laryngeal mycoses was encountered in a 53-year-old female patient who presented with sore throat and hoarseness. She had a history of receiving an antithyroid agent (propylthiouracil). Biopsy specimens obtained from the laryngeal surface of the epiglottis showed a necrotizing granulomatous region on pathologic examination, and Candida and Aspergillus species on microbiologic examination. The antithyroid agent she was receiving was discontinued. Clinical symptoms were relieved rapidly by lowdose amphotericin B and topical nystatin solution. No other problems were encountered within a year-follow-up. Key Wonfs: Agranulocytosis; antifungal agents!lherapeuti

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:123-126

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale