Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Bir Mermer Fabrikasındaki Gürültünün Çalışan İşçiler Üzerindeki Odyolojik Etkileri
 

Bir Mermer Fabrikasındaki Gürültünün Çalışan İşçiler Üzerindeki Odyolojik Etkileri

Dereköy S.

Amaç: Gürültülü çalışma ortamına sahip bir mermer fabrikasının işçiler üzerindeki odyolojik etkileri değerlendirildi. Çalışma Planı: Mermer fabrikasında çalışan ve hepsi erkek olan 58 işçinin (yaş ort. 33, dağılım 21-49) fizik muayeneleri yapıldı ve saf ton odyometri eşikleri ölçüldü. işçilerin çalışma süresi, sigara içme alışkanlığı ve çınlama şikayeti araştırıldı. Bulgular: Otuz dokuz işçinin (%67.24) işitme testinde patoloji saptandı. işitme kaybı yedi işçide (%17.95) tek taraflıyken, 32'sinde (%82.05) iki taraflı bulundu. Aynı ortamda beş yıl ve üzerinde çalışma hayatı olanlarda işitme kaybı oranı %89.74 idi. Kırk iki (%72.41) işçide çınlama şikayeti vardı. Sonuç: Ülkemizdeki çalışma koşulları, ucuz işçilik ve bilinçsizlik gibi nedenler işitme kayıplarının sayıca fazla olmasına yol açmaktadır. Konuyla ilgili herkesin bilgilendirilmesi ve koruyucu yöntemlerin teşvik edilmesi gerekmektedir.

Audiologic Effects of Noise on Workers Employed in a Marble Factory

Dereköy S.

Objectives: Audiologic effects of noisy environment of a marble factory were evaluated on workers. Study Design: Physical examinations of 58 male workers (mean age 33 years, range 21-49 years) of a marble factory were made and pure tone audiometric thresholds were measured. Working periods, smoking habits and the presence of tinnitus were investigated Results: Thirty-nine workers (67.24%) had pathologic audiograms. Unilateral and bilateral hearing losses were found in seven (17.95%) and 32 (82.05%) workers, respectively. The incedence of hearing loss was 89.74% in those who had been working under the same circumstances for or beyond five years. Complaint of tinnitus was observed in 42 workers (72.41%). Conclusion: Adverse working conditions, lowpriced occupation and unawareness worsen the problem of hearing loss in the country. it is essential that all persons concamed be enlightened and the use of hearing protectors be encouraged.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:7-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale