Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » KBB Muayenesi Normal Çocuklarda Rinomanometri Değerleri*
 

KBB Muayenesi Normal Çocuklarda Rinomanometri Değerleri*

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Amaç: KBB muayenesi normal çocuklarda rinomanometri değerlerini saptamak. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya KBB muayenesi normal olan 50 çocuk (26 kız, 24 erkek; ort. yaş 9.28) dahil edildi. Tüm çocuklara aktif anteridr rinomanometri uygulandı. Dekonjesyonsuz ve dekonjesyonlu olarak sağ ve sol nazal dirençler ve total nazal dirençler ölçüldü. Bulgular: Dekonjestan uygulaması öncesi ve sonrasında kız ve erkeklerin total nazal direnç ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı(p>0.05). Tüm olgular değerlendirildiğinde, dekonjestan öncesi ve sonrasında total nazal direnç ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla 0.48±0.42 Pa/ml/sn ve 0.43±0.26 Pa/ml/sn, p<0.05). Sonuç: Çocuklarda nazal direnç yetişkinlere göre yüksektir ve yaş ilerledikçe nazal dirençte azalma olmaktadır. Ülkemizde çocuklarda burun solunumunun değerlendirilmesinde kriter olarak alınabilecek bir rinomanometrik değerin saptanabilmesi için daha çok kişiyle ve değişik bölgelerde araştırma yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Rhinomanometry Values in Children with Normal Otorhinolaryngologic Examination

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Objectives: To determine rhinomanometry values in children with normal otorhinolaryngologic examination. Patients and Methods: Fifty children (26 girls, 24 boys; mean age 9.28 years) with normal otorhinolaryngologic examination were included. By active anteridr rhinomanometry right, left and total nasal resistances were measured with and without decongestant. Results: No significant differences were found between mean total nasal resistances before and after decongestant application between girls and boys (p>0.05). However, total nasal resistances before and after decongestant application differed significantly (0.48±0.42 Pa/ml/sec and 0.43±0.26 Pa/ml/sec, respectively, p<0.05). Conclusion: NasaI resistance in children is higher than that of adults and it decreases with age. In order to derive a standardized value as a baseline for rhinomanometric evaluation, further studies with larger groups in different regions are required.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:11-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale