Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri
 

Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri

Üstündağ E., Keskin G., Boyacı Z., Aydın Ö.

Amaç: Uzun süreli sigara kullanımının tat duyusu üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma grubuna 20 yıldan fazla sigara kullanan (20 adet/gün veya daha fazla) 41 kişi alındı. Sigara içmeyen 43 sağlıklı erişkinden kontrol grubu oluşturuldu. Tat eşikleri, RION TR-6 elektrogustometri cihazı ile değişik alanlara (dil ucu, ön sağ, ön sol ve arka kısmı, yumuşak damak sağ ve sol kısımları) elektriksel uyarı verilerek değerlendirildi. Bulgular: Sigara içen grupta tat eşikleri, ölçülen tüm bölgelerde sigara içmeyen sağlıklı gruba oranla anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Sonuç: Yirmi yıl süreyle günde en az 20 adet sigara içen kişilerde, dil ve damakla tat eşikleri yükselmektedir. Bunun en olası nedeni, algının reseptör düzeyinde bozulmasıdır.

Changes in The Sense of Taste in Smokers

Üstündağ E., Keskin G., Boyacı Z., Aydın Ö.

Objectives: We evaluated the effect of longterm smoking on taste thresholds. Patients and Methods: The study included 41 smokers who had been smoking at least 20 cigarettes per dayover 20 years; 43 healthy nonsmoker adults comprised the control group. Electrogustometric testing was carried out by TR-06 (Rion Co.) at six different electrode areas on the tongue irıcluding the tip, anterior-Ieft portion, anterior-right portion, posterior-Ieft portion, posterior-right portion, and the soft palate Results: Taste thresholds in the smokers were significantly higher at all stimulation areas compared to the non-smokers. Conclusion: In individuals smoking at least 20 cigarettes aday beyond 20 years, taste thresholds of the tongue and the soft palate undergo significant increases, the most possible explanation of which is deterioration in perception at the level of receptors.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:15-18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale