Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Ön ve Orta Kafa Tabanına Transfasyal Yaklaşımlar
 

Ön ve Orta Kafa Tabanına Transfasyal Yaklaşımlar

Günhan Ö., Uluöz Ü., Karcı B., Bilgen C., Öner K., Övül İ.

Amaç: Ön ve orta kafa tabanı cerrahisinde transfasyal yaklaşım deneyimimizi sunmak. Hastalar ve Yöntemler: Yaş ortalaması 40 olan (9-70 yaşları arasında) 60 kadın, 88 erkek, toplam 148 hastaya ön ve orta kafa tabanına yönelik değişik transfasyal yaklaşım teknikleri uygulandı. Bulgular: Histopatolojik olarak malign ve benign tümör saptanan hasta sayısı, sırasıyla, 50 ve 98 idi. Malign ve benign tümör1er arasında yassı hücreli karsinom (n=32) ve adenom (n=57) en sık saptanan lezyonlardı. Transfasyal yaklaşım teknikleri, lezyonun tipi, lokalizasyonu ve yayılımına göre uygulandı. Transseptal yaklaşım (n=60) ve kranyofasyal rezeksiyon (n=20) en sık kullanılan tekniklerdi. Ortalama 31 aylık (16-48 ay) klinik takip sonrası, malign tümör saptanan hastalarda sağkalım oranı %60 idi. Sonuç: Ön ve orta kafa tabanı lezyonlarında, transfasyal yaklaşım teknikleri, kabul edilebilir morbidite ve tatminkar tedavi sonuçları sağlamaktadır.

Transfacial Approaches to The anterior and Middle Skull Base

Günhan Ö., Uluöz Ü., Karcı B., Bilgen C., Öner K., Övül İ.

Objectives: To present our experience with transfacial approaches in anterior and middle skull base surgery. Patients and Methods: Different transfacial approaches to the anterior and middle skull base were employed in 148 patients (60 females, 88 males; mean age 40 years; range 9-70 years). Results: Histopathologically, the number of malignant and benign tumors was 50 and 98, respectively. Among malignant and benign tumors, squamous cell carcinoma (n=32) and adenoma (n=57) were the most frequent lesions. Transfacial approaches were employed according to the histopathology, localization and extension of the tumors, transseptal (n=60) and craniofacial resection (n=20) being the most frequently employed techniques. After a mean follow-up of 31 months (range 16-48 months), survival in patients with malignant tumors was 60%. Conclusion: Transfacial approaches provide satisfactory cure rates with acceptable morbidity in anterior and middle skull base lesions.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:19-25

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale