Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Tiroplasti Tip IV
 

Tiroplasti Tip IV

Üstündağ E., Keskin G., İşeri M., Oğuz A., Koçak İ.

Sesin frekans özelliklerini değiştirmek ya da ses kalitesini artırmaya yönelik yapılan laraengeal çatı cerrahisi foniatrik cerrahide oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Vokal kord kitleve gerginliğini değiştirmeye yönelik birçok yöntem olmasına rağmen bunların en etkilisi ve en az travmatik olanı krikotiroid yaklaştırmadır. Bu çalışmada krikotiroid yaklaştırma tekniğini uyguladığımız iki kadın hasta (yaşları 23 ve 24) sunuldu. Her iki olguda da erkeksi ses erken postoperatif dönemde kabul edilebilir sınırlara geldi. Fundamental frekans bir olguda 140 Hz'den 242 Hz'ye, diğerinde 154 Hz'den 236 Hz'ye Çıktı. Postoperatif altıncı ayda fundamental frekansta minimal düşme görülmesine rağmen her iki hastada da 220 Hz'nin üzerinde muhafaza edildi. Bu teknik, etyoloji ne olursa olsun her türlü androfoniyi tedavi etmede oldukça etkilidir.

Thyroplasty Type IV

Üstündağ E., Keskin G., İşeri M., Oğuz A., Koçak İ.

Laryngeal framework surgery performed to improve or alter voice quality is a challenging development in phoniatric surgery. Numerous surgical procedures exist aiming to modify the mass and tension of the vocal cords; yet, the most suitable and the least traumatic approach appears to be the cricothyroid approximation. The result of this procedure is iIIustrated by two female patients aged 23 and 24 years, respectively, whose highly masculine voice retumed to acceptable ranges in the early postoperative period. Fundamental frequency increased from 140 Hz to 242 Hz in one patient and from 154 Hz to 236 Hz in the other. it remained above 220 Hz in both patients in the postoperative sixth month. This technique appears to be effective in the treatment of both androphonia due to cerebellar ataxia and intentional tremor of the vocal cords.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:32-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale