Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Benign nazal Tümörlere Endonazalendoskopik Yaklaşım
 

Benign nazal Tümörlere Endonazalendoskopik Yaklaşım

Özkaptan Y., Yetişer S., Gerek M., Tosun F.

Son yıllarda, çok yaygın benign nazal tümörlerde ekstemal yaklaşımlar halen önemini korumakla birlikte, seçilmiş olgularda endoskopik cerrahinin de başarıyla uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde endonazal endoskopik yaklaşımla tedavi edilen dört olgu sunuldu. Bir olguda (12 yaşında erkek) jüvenil nazofarenks anjiofibromu, iki olguda (21 ve 44 yaşlarında, erkek) inverted papillom ve bir olguda (16 yaşında erkek) lobuler kapiller hemanjiom vardı. Olguların hiçbirinde intraoperatif ve postoperatif komplikasyona rastlanmadı ve ameliyat sonrası izleme döneminde rekürens görülmedi.

Endonasal Endoscopic Approach to Benign Nasal Tumors

Özkaptan Y., Yetişer S., Gerek M., Tosun F.

Endoscopic surgery has recently become an altemative to external approaches for excision of benign nasal tumors in selected cases. We present four cases in whom endonasal endoscopic approach was successfully employed for juvenile angiofibroma (male, aged 12 years), inverted papilloma (2 males, aged 21 and 44 years) and lobular capillary hemangioma (male, aged 16 years). In none of the cases did intraoperative and postoperative complications or recurrences occur.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:41-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale