Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Larengotrakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
 

Larengotrakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çelik O., Çelik P., Yorgancıoğlu A.

Larengotrakeobronşial sisteme yabancı cisim aspirasyonu özellikle 1-3 yaş arasında sık rastlanan, zaman zaman yaşamı tehdit edebilen önemli bir sorundur. En sık aspire edilen yabancı cisimler besinsel kaynaklıdır. Yabancı cisimlerin en sık yerleşim yeri, sağ taraf ana ve distal bronşlardır. Küçük bir çocukta ani başlayan öksürük, solunum sıkıntısı, siyanoz gibi belirtiler larengotrakeobronşial sisteme yabancı cisim aspirasyonunu akla getirmelidir. Fizik muayenede stridar, supraklaviküler ve interkostal çekilmeler, sabit ve lokalize ronküs ya da solunum seslerinde azalma saptanabilir. Radyolojik tanı yöntemleri içinde en sık kullanılan akciğer ve boyun grafileridir. Radyolojik olarak yabancı cismin görüntülenebilmesi dışında obstrüktif amfizem, hava hapsi, mediastinal çekilme saptanması da tanıyı destekler. En uygun tedavi yaklaşımı, genel anestezi altında rijid endoskopi ile yabancı cismin çıkarılmasıdır.

Laryngotracheobronchial Foreign Body Aspiration

Çelik O., Çelik P., Yorgancıoğlu A.

Foreign body aspiration into the laryngotracheobronchial system in an important and life-threatening problem seen especially between 1 and 3 years of age. The most frequently aspirated foreign bodies are of food origin, the most frequent site being the right main and distal bronchi. Cough, respiratory distress and eyanosis of sudden onset in a smail child should bring foreign body aspiration to mind. Stridor, supraclavicular and intercostal retraction, constant and localized ronchus or lessening of respiratory sounds may be detected by physical examination. Thorax and cervieal radiographies are among the most utilized radiologic methods. Besides visualization of foreign bodies, detection of obstructive emphysema, air trapping and mediastinal shift may also confirm the diagnosis. The most appropriate therapeutic approach is removal of the foreign body by rigid endoscopy under general anesthesia.

KBB Klinikleri C:2 S:1 Syf:50-56

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale