Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Sensorinöral İşitme Kayıplarında Saf-ses Odyometriye Alternatif Bir Teknik: DPOAE
 

Sensorinöral İşitme Kayıplarında Saf-ses Odyometriye Alternatif Bir Teknik: DPOAE

Kılınçarslan S., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Güney K., Geniş H.

Amaç: Sensorinöral işitme kaybı olan olgularda distortion product otoakustik emisyonların (DPOAE) saf-ses odyometriye alternatif bir inceleme olup olamayacağı incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Farklı etyolojilere bağlı sensorinöral işitme kayıplı 20 hastada (14 erkek, 6 kadın; ort. yaş 43; dağılım 14-71) ve normal işitmeli 10 kişilik kontrol gurubunda DPOAE ve safses odyometri tetkikleri 1000, 2000, 4000, 6000 Hz frekanslarda uygulandı. Tüm ölçümler her iki kulakta ayrı ayrı yapıldı. Adyogram ve DPOAE değerleri arasında korelasyon araştırıldı. Bulgular: DPOAE sonuçlarıyla, saf-ses odyogram sonuçları arasında anlamlı derecede korelasyon saptandı (p<0.05 ve p<0.01). Sonuç: Non-invaziv bir yöntem olması, hastaların teste aktif katılımını gerektirmemesi, üç dakika gibi kısa bir süre içinde sonuç vermesi ve odyometri sonuçlarıyla anlamlı korelasyon göstermesi gibi özellikleri nedeniyle, DPOAE'lerin klinikte sensorinöral işitme kaybı olan hastalarda saf-ses odyometriye alternatif bir teknik olarak güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.

An Alternative Technique to Pure-tone Audiometry in Sensorineural Hearing Loss: DPOA

Kılınçarslan S., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Güney K., Geniş H.

Objectives: We investigated whether distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) could be used as an alternative technique to pure-tone audiometry in patients with sensorioneural hearing loss. Patients and Methods: DPOAE and pure-tone audiometry were performed in 20 patients (14 males, 6 females; mean age 43 years; range 14 to 71 years) with sensorioneural hearing loss of various etiologies and in 10 matched control individuals with normal hearing at frequencies of 1000, 2000, 4000, and 6000 Hz. All measurements were performed in both ears. Correlation was sought between audiograms and DPOAE results. Results: A significant correlation was found between DPOAE and pure-tone audiometry at 1000, 2000, 4000, and 6000 Hz (p<0.05 and p<0.01). Conclusian: Being a non-invasive technique without the need for active patient partidpation, and with the availability of results within three minutes, DPOAE can be used as an alternative technique to pure-one audiometry in patients with sensorioneural hearing loss.

KBB Klinikleri C:3 S:2 Syf:71-79

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale