Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Zihinsel Özürlü Olguların İşitme Taramasında Transient-evoked Otoakustik Emisyonlar
 

Zihinsel Özürlü Olguların İşitme Taramasında Transient-evoked Otoakustik Emisyonlar

Bilgen V., Kirazlı T., Apaydın F., Erdem T.

Amaç: Bu çalışmada, kooperasyon kurulması güç olan zihinsel özürlü olguların işitmelerinin objektif ve katılım gerektirmeyen bir yöntem olan otoakustik emisyonlar ile taranması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Zihinsel özürlü çocuklara hizmet veren bir eğitim kurumu öğrencilerine (75 öğrenci; 64 erkek, 11 kız; ort. yaş 16; dağılım 1220) rutin KBB bakısı yapıldı ve geçici uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) ölçümleri uygulandı. Bulgular: Olgularda en sık olarak orta kulak problemleri ile karşılaşıldı. Yapılan TEOAE testlerinde 96 kulakta pozitif, 18 kulakta parsiyel pozitif, 35 kulakta negatif yanıt alındı. Orta kulak patolojisi olanlarda emisyonlarda kaybolma veya azalma saptandı (14/26 kulak, %54). Muayene sonuçları normal olan, ancak emisyon saptanamayan olgular ileri incelemeye alındı. Emisyon ölçüm süresi ortalama 60 saniye idi. Sonuç: iletişim sorunları olan zihinsel özürlü olgularda, ölçümü kısa süren ve objektif bir odyometrik test olan otoakustik emisyonların tarama testi olarak yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Otoacoustic Emissions in The Evaluation of Hearing Status of Mentally Retarded Patients

Bilgen V., Kirazlı T., Apaydın F., Erdem T.

Objectives: The aim of this study was to assess the value of otoacoustic emissions as a screening test for hearing in children with mental retardation. Patients and Methods: The study included 75 students (64 males, 11 females; mean age 16 years; range 12 to 20 years) attending a special school for mentally retarded children. All students underwent routine ENT examinations, and transient-evoked otoacoustic emissions (TEOAE) were measured. Results: The most common problems encountered were middle ear diseases. Otoacoustic emissions were detected in 96 ears and partially positive responses were obtained in 18 ears. No emissions were documented in 35 ears, 14 of which exhibited middle ear problems (54%). Further analyses were performed in patients who presented with negative responses despite normal otoscopic findings. The mean duration for TEOAE testing was 60 seconds. Conclusion: Otoacoustic emissions were found to be useful as an objective tool in screening the hearing status of mentally retarded children.

KBB Klinikleri C:3 S:2 Syf:80-83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale