Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi
 

Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi

Dadaş B., Çınar U., Turgut S., Başak T., Seven H., Uslu B., Çakır B., Özdoğan H. C.

Amaç: Topikal mitomisin C (MMC) uygulamasının miringotomi açıklığının kapanmasını geçiktirmede etkili olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yirmi yetişkin, sağlıklı, erkek kobaya (guinea pig) iki taraflı miringotomi uyguIandı. Sağ kulak zarlarına miringotomi sonrası Gelfoam'a emdirilmiş 0.4 mg/ml topikal MMC, sol kulak zarlarına ise kontrol grubu olarak miringotomi sonrası serum fizyolojik (SF) emdirilmiş Gelfoam uygulandı. Her iki kulak zarındaki Gelfoam'lar 10 dakika sonra alındı. Tüm kobayların kulak zarları dört hafta süreyle genel anestezi uygulanarak cerrahi mikroskop altında değerlendirildi. Perforasyonları devam eden kobayların 1-3. haftalarda yaşamları sonlandırıldı; kulak zarları ve orta kulak kavitesi diseke edildikten sonra histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Pertorasyonların MMC grubunda ortalama 16.38 ±4 günde, SF grubunda ise 6.33±1.94 günde kapandığı saptandı (p<0.00.1).Mitomisin C ' nin fibroblastlar üzerinde antiproliferatif etki gösterdiği; ancak bu etkinin ikinci haftanın sonunda azaldığı, üçüncü haftanın sonunda ortadan kalktığı gözlendi. Komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark gözlenmedi. Sonuç: Mitomisin C uygulaması kolay ve ucuz olmasına rağmen üzerinde daha fazla çalışma yapmaya gerek vardır.

The Effect Of Topical Mitomycin-C On Guinea Pig Myringotomies

Dadaş B., Çınar U., Turgut S., Başak T., Seven H., Uslu B., Çakır B., Özdoğan H. C.

Objectives: We investigated the effect of topical mitomycin (MMC) on delay of myringotomy closure in guinea pigs. Patients and Methods:Bilateral myrinogotomies were performed in both ears of 20 healthy, adult male guinea pigs.The right and left (controls) ears were treated with MMC- and saline solution-soaked Gelfoam sponges folIowing myringotomy, respectively. After 10 minutes Gelfoam sponges were removed, Otomicroscopic examinations were made under general anesthesia every week for four weeks. Animals in which perforations were not closed were sacrificed in the first, second and third weeks. The tympanic mem branes and middle ear cavities were dissected and specimens were prepared for histopathologic study. Results; Myringotomies were closed in a mean of 16.38±4 days and 6.33±1.94 days in MMC and saline solution applied ears, respectively (p<0.001 ). Clinically and histopathologically, MMC had an antiproliferative effect on fibroblasts, which tapered off at the and of two weeks and disappeared at the and of three weeks. Complication rates did not differ between two groups. Conclusion: Altbough application of mitomycin C is cheap and easy, its use should further be analyzed.

KBB Klinikleri C:3/S:3 Syf:135-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale