Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Kronik Tonsinitli Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
 

Kronik Tonsinitli Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M.

Amaç: Kronik tonsillit ve alerjik rinit sık görülen iki klinik tablodur. Bu iki hastalığın birbirlerine etkilerini ortaya koymak için kronik tonsillitli çocuklarda alerjik rinit sıklığını belirlemek amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya kronik tonsillit veya reküren tonsillitis tanısı konmuş 36 çocuk (17 kız, 19 erkek; ort. yaş 6.8; yaş dağılımı 2-12) alındı. Serum immünglobulin E (lg E) düzeyi yüksek veya klinik olarak tekrarlayan rinit semptomları gösteren çocuklara Prick test ve nazal smear ile alerji ayırıcı tanısı yapıldı. Sonuçlar kronik tonsilliti olmayan, yaş ve cinsiyet ile uyumlu kontrol grubuyla (14 kız, 11 erkek; ort. yaş 7) karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubu IgE ortalaması (210.9 lU/mi) kontrol grubu ortalamasından (61.9 lU/mi) anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.02). Fakat bu yükseklik alerjik rinit insidansı ile uyumlu değildi. Rinit semptomları, cilt testi ve nazal smear bulgularına göre alerjik rinit sıklığı hasta grubunda (%25) kontrol grubundan (%12) daha fazlaydı; fakat bu fark anlamlı bulunmadı (p>0.2). Sonuç: Kronik tonsillitte alerjik rinit sıklığının artmadığı görüldü.

The Prevalence of Allergic Rhinitis in Children with Chronic Tonsillitis

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M.

Objectives: Allergic rhinitis and chronic tonsillitis are frequent pediatric diseases. This study was designed to evaluate the prevalence of allergic rhinitis in children with chronic tonsillitis. Patients and Methods: The study included 36 children (17 girls, 19 boys; mean age 6.8 years; range 2 to 12 years) with a diagnosis of chronic or recurrent tonsillitis. Patients with high IgE levels and symptoms of allergic rhinitis were further investigated by the skin prick test and nasal smear. The results were compared with those of an age- and sex-matched control group (14 girls, 11 boys; mean age 7 years) with no symptoms of tonsillitis. Results: The mean total serum 19 E level was significantly higher in patients with tonsillitis (210.9 lU/ml vs 61.9 lU/ml; p<0.02)). However, this difference was not found in correlation with the incidenge of allergic rhinitis (25% vs 12%) as determined on the basis of symptoms, prick test and nasal smear findings (p>0.2). Conclusions: It was concluded that the incidenge of allergic rhinitis was not related to that of chronic tonsillitis.

KBB Klinikleri C:3 S:2 Syf:89-94

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale